oHo.lv lietošanas noteikumi

Izdrukāt šos noteikumus Saglabāt šos noteikumus

I. Termini - II. Vispārējie noteikumi - III. Personas datu apstrāde - IV. Sīkdatņu (cookies) apstrāde - V. Maksas pakalpojumi

 

I. Termini

oHo.lv - portāls www.oHo.lv un visas ar to saistītās apakšsadaļas (kuras var atrasties vai neatrasties domēna oho.lv zonā);

Lietotājs - persona, kas lieto (apmeklē) oHo.lv neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.

 

II. Vispārējie noteikumi

0. oHo.lv ir privātīpašums un tā lietošana nav neatņemamas tiesības.
oHo.lv administrācijai ir tiesības liegt pieeju oHo.lv, atsevišķām tā daļām vai funkcijām atsevišķiem lietotājiem vai IP adresēm uz neierobežotu laiku, kā arī dzēst vai bloķēt lietotāju kontus un jebkuru citu lietotāju izvietoto informāciju, ja attiecīgais lietotājs neievēro šos lietošanas noteikumus un/vai attiecīgā informācija neatbilst šiem noteikumiem vai sadaļu, kurās informācija izvietota, noteikumiem vai norādītajām satura vadlīnijām.

1. oHo.lv pamatfunkciju lietošana ir bezmaksas. Atsevišķi oHo.lv servisi ir maksas pakalpojumi. Vairāk par oHo.lv maksas pakalpojumu sniegšanas noteikumiem var izlasīt šo noteikumu sadaļā V. Maksas pakalpojumi

2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visu sevis ievietoto informāciju un darbībām, kas tiek veiktas no viņa reģistrētā lietotāja konta, kā arī par lietotāja konta pieejas datu konfidencialitāti.
Lietotājs drīkst ievietot oHo.lv tikai tādu informāciju, ko viņam ir likumīgas tiesības izmantot un publicēt.

3. Reģistrēties oHo.lv drīkst tikai rīcībspējīgas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu. Pie reģistrācijas oHo.lv izmantotā IP adrese, e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs tiks saglabāti un nevar tikt mainīti. Lietotājs saprot, ka lielākā daļa viņa ievadīto datu oHo.lv būs publiski pieejami, un publicēto datu izmantošanu oHo.lv administrācija nevar kontrolēt, kā arī tie var tikt saglabāti ārējās datorsistēmas (oHo.lv apmeklētāju datoros, meklētājsistēmu serveros un tml.) kur tie var saglabāties arī pēc šo datu dzēšanas no oHo.lv. Vairāk par personas datu apstrādi var izlasīt šo noteikumu sadaļās III. Personas datu apstrāde un IV. Sīkdatņu (cookies) apstrāde.
 

4. Ievietojot oHo.lv saturu (tajā skaitā un ne tikai teksta sūtījumi, komentāri, fotogrāfijas, video, mūzika, dzeja vai kāds cits fiziskas personas radošas intelektuālās darbības produkts), turpmāk tekstā saukts – saturs, lietotājs apliecina un atbild par to, ka šis saturs ir likumīgi iegūts un lietotājam ir tiesības šo saturu lietot un izmantot šādā veidā. Lietotājs saglabā autortiesības un jebkuras citas tiesības, kuras attiecībā uz šo saturu Lietotājam pieder. Ievietojot saturu oHo.lv, Lietotājs vienlaicīgi izsniedz oHo.lv vienkāršu licenci šī satura izmantošanai pakalpojuma ietvaros, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Lietotājs piekrīt, ka oHo.lv ir tiesības veikt satura formātā izmaiņas (nemainot saturisko būtību), kādas ir nepieciešamas, lai šo saturu pielāgotu iekārtu, pakalpojumu un mediju tehniskajām prasībām.

5. Aizliegts reģistrēt lietotāju vārdus, kas:

5.1. satur tālruņa numuru;

5.2. satur necenzētus vārdus, aicinājumus uz vardarbību, ir rasu naidu kurinoši vai citādi neatbilst morāles un ētikas normām;

5.3. satur aizskarošu informāciju, ir vizuāli līdzīgi citiem jau reģistrētajiem lietotāju vārdiem (piemēram, aizstājot burtus ar vizuāli līdzīgiem cipariem un tml.).

6. Izmantojot oHo.lv aizliegts nosūtīt un/vai publicēt:

6.1. jebkāda veida nelikumīgu, draudošu, aizskarošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, neķītru, vulgāru, erotisku, pornogrāfisku, zaimojošu un piedauzīga rakstura informāciju.

6.2. jebkāda veida materiālus, kuru izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālās īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības, tai skaitā attēlus ar foto tirdzniecības vietņu ūdenszīmēm.

6.3. fizisku personu datus (piemēram, fotogrāfijas, kurās redzami citi cilvēki, izņemot foto izvietotāju) bez šo personu piekrišanas.

6.4. fotogrāfijas, kurās redzamas nepilngadīgas personas.

6.5. materiālus, kuriem piemīt komerciāla rakstura īpašības bez saskaņošanas ar oHo.lv administrāciju.

6.6. pavairojamās vēstules (chain letters) un jebkādus citus masveida sūtījumus.

7. Vienai personai nav aizliegts reģistrēt vairākus lietotāja kontus, tomēr vienai personai aizliegts izmantot vairākus lietotāja kontus oHo.lv noteikto ierobežojumu pārsniegšanai vai apiešanai, piemēram, foto vērtēšanā, pieredzes apmaiņas, foto albumu u.c. sadaļu komentāros un tml. šādos gadījumos, vai, ja kaut no viena lietotāja konta tiek pārkāpti šie noteikumi, bez brīdinājuma var tikt dzēsti visi konti, ko oHo.lv administrācija uzskata par saistītiem.
Lietotājam, kura konts ir likvidēts par šo noteikumu pārkāpumu, bez oHo.lv administrācijas rakstiskas atļaujas nav tiesību turpmāk lietot oHo.lv reģistrējot citu lietotāja vārdu vai nomainot IP adresi.

8. Aizliegts publicēt jebkādu personiska rakstura informāciju (vārdus un uzvārdus, tālruņus, e-pasta un WWW adreses un tml.) citādi kā ievadot tos atbilstošajos lietotāja anketas laukos.

9. Aizliegts publicēt informāciju par citiem oHo.lv lietotājiem citādi kā izmantojot servisu "Piezīmju grāmatiņa".

10. Aizliegts veidot lietotāja kontus citu personu vārdā bez šo personu piekrišanas un/vai publicēt svešus personas datus.

11. oHo.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja oHo.lv iekšējo pastkasti jebkādu informāciju, tai skaitā trešo pušu reklāmas veicot adresātu atlasi pēc vecuma, dzimuma un/vai dzīves vietas un/vai citiem parametriem.

12. oHo.lv administrācijai ir tiesības nosūtīt uz lietotāja profilā norādīto e-pasta adresi ar oHo.lv darbību saistītu informāciju.

13. oHo.lv administrācijai ir tiesības mainīt un papildināt šos noteikumus. Ja noteikumu izmaiņas tieši ietekmē lietotāja iegādāto maksas pakalpojumu saturu, par to tiek informēti attiecīgā maksas pakalpojuma lietotāji, un viņiem tr tiesības atteikties no šiem pakalpojumiem bez līgumsoda vai līdzīgu sankciju piemērošanas.

14. Izmantojot oHo.lv jūs piekrītat, ka:

14.1. pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir, un jums nav iebildumu pret tā kvalitāti un funkcionalitāti.

14.2. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par traucējumiem piekļuvē oHo.lv, informācijas piegādi, dzēšanu un uzglabāšanu, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. Situācijā, ja konstatēti traucējumi oHo.lv darbībā, kuru rezultātā bijusi traucēta lietotāju iegādāto maksas pakalpojumu saņemšana, attiecīgo pakalpojumu abonēšanas laiks tiek pagarināts atbilstoši pakalpojumu nepieejamības ilgumam.

14.3. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par oHo.lv lietotāju izvietoto vai lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā.

14.4. oHo.lv tiek izvietotas reklāmas jebkādā formātā. Lietotāja komunikācija un/vai darījumi ar reklāmdevējiem, kas atrasti oHo.lv vai ar tā starpniecību, vai piedalīšanās to kampaņās, ieskaitot maksu par saistītām precēm vai pakalpojumiem un to piegādi, kā arī jebkādus citus nosacījumus, garantijas vai protesti, kas saistīti ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp Lietotāju un šo reklāmdevēju. oHo.lv nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās jebkādu šādu darījumu rezultātā vai šādu reklāmdevēju atrašanās oHo.lv rezultātā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

14.5. oHo.lv ir iekļautas trešo pušu (reklāmas tīklu) komponentes (skripti), kas var veikt lietotāja datu (IP adrese un tml. pārlūkprogrammas nodotie dati) saglabāšanu, kā arī sīkfailu (cookies) saglabāšanu uz lietotāja datora. Sīkfaili tiek izmantoti, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu datplūsmu. Vairāk par sīkdatņu politiku varat lasīt šo noteikumu sadaļā IV. Sīkdatņu (cookies) apstrāde

14.6. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, izdevumiem vai kaitējumu kas radies lietotājam vai trešajām personām oHo.lv izmantošanas dēļ, izņemot situācijas, kad oHo.lv administrācijai ir tiesību aktos noteikts pienākums, informācija par kaitējuma faktu un iespēja šādu kaitējumu novērst.

14.7. oHo.lv administrācija nenes nekādu atbildību par lietotāju savstarpējiem konfliktiem vai nesaskaņām, un tai nav pienākuma šos konfliktus risināt.

14.8. Kaut gan oHo.lv ir aizliegts publicēt 6.punkta apakšpunktos uzskaitīto informāciju, oHo.lv administrācijai nav tehnisku iespēju nekavējoties pārbaudīt un dzēst visu šāda veida informāciju. Līdz ar to, šāda informācija var atrasties oHo.lv. Saskaroties ar šiem noteikumiem neatbilstošu informāciju, Jūs varat ziņot par to oHo.lv administrācijai izmantojot saiti "ziņot par pārkāpumu" informācijas izvietotāja profilā.

15. Izmantojot (apmeklējot) oHo.lv jūs apliecināt, ka esat sapratis šos noteikumus, piekrītat tiem, apņematies tos ievērot un regulāri sekot to izmaiņām.

 

III. Personas datu apstrāde

1. oHo.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā oHo.lv var saņemt informāciju, kas satur personas datus tiešā veidā (personas dati, kurus Lietotājs ievada datu formās, augšupielādē kā datnes, vai citādi nodod portālam), kā arī netiešā veidā, piemēram, izmantojot sīkdatnes vai saņemot datus, kurus nosūta Lietotāja pārlūkprogramma, vai citi tehniskie līdzekļi (piemēram, IP adrese, pārlūkprogrammas nosaukums, mobilā tālruņa numurs (reģistrējot lietotāja profilu izmantojot mobilo internetu un veicot SMS maksājumus) un tml.).

2. Izmantojot oHo.lv Lietotājs piekrīt un atļauj oHo.lv veikt Lietotāja personas datu apstrādi, kurus viņš tieši vai netieši nosūta oHo.lv, šādiem mērķiem:

2.1. lietotāju iepazīšanās un savstarpējās komunikācijas pakalpojumu nodrošināšana, lietotāju ievietota dažāda satura (piemēram, tekstu, attēlu) publicēšana un kopīgošana, pakalpojumu piedāvāšana lietotājiem (piemēram, profila apmeklējuma statistika, pastkastes palielināšana, balsošana un tml.), lietotāju interešu aizsardzība un vispārējas sabiedriskās kārtības nodrošināšana portālā (piemēram, likumdošanai, morāles un ētikas normām vai oHo.lv lietošanas noteikumiem neatbilstoša satura izvietojošu lietotāju bloķēšanai un piekļuves liegšanai atsevišķām sadaļām vai oHo.lv kopumā).

2.2. reklāmas pieskaņošana un atlasīšana.

2.3. komerciālo paziņojumu (epasta un/vai SMS) sūtīšanai. Paziņojumi e-pasta/SMS veidā tiek izsūtīti, kā atbilde uz lietotāja pieprasījumiem vai veiktām darbībām (piemēram, lietotājs pieprasa paroles atjaunošanas kodu uz e-pastu, lietotājs nosūta SMS maksājuma veikšanas pieprasījumu un tml). Ja lietotājs ir parakstījies uz oHo.lv jaunumu, joku vai tamlīdzīgas informācijas saņemšanu uz e-pastu, paziņojumi var tikt nosūtīti automatizēti un lietotājam ir iespēja atteikties no šō paziņojumu saņemšanas savā lietotāja profilā vai izmantojot saiti e-pastā;

2.4. lietotāju autorizācijai citās vietnēs, kuras izmanto oHo.lv autorizācijas mehānismus un lietotāja pamatdatu (lietotāja vārds, sīkbilde – neliela izmēra lietotāja foto, vecums, pilsēta) nodošana/attēlošana šajās vietnēs.

3. Lietotājs ir informēts, saprot un piekrīt, ka viņa profilā norādītie personas dati (piemēram, vārds un uzvārds, dzīvesvieta, fotogrāfijas, apraksts un tml.) un profilā esošais saturs (piemēram, publicētie attēli, aktivitātes, draugi u.tml.) ir publiski pieejami citiem oHo.lv lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā (lietotāja vārds, sīkbilde – neliela izmēra lietotāja foto, dzimums, vecums, teksts "īsi par sevi" un tml.) publiski jebkuram interneta lietotājam un trešajām pusēm. Nereģistrētajiem lietotājiem publiski pieejamie dati (lietotāja vārds, sīkbilde – neliela izmēra lietotāja foto, dzimums, vecums) var tikt iekļauti oHo.lv reklāmas blokos citās interneta vietnēs. Atsevišķu (bet ne visu) personas datu publiskošanu un pieejamību publiski lietotājam ir iespējams ierobežot profila uzstādījumos. Lietotājam ir pienākums pārliecināties, kuri oHo.lv ievadītie dati ir publiski pieejami, un neievadīt oHo.lv šos datus, ja viņš nepiekrīt to publiskošanai. Lietotājs apzinās un piekrīt, ka publiski pieejamo personas datu izmantošanu oHo.lv nevar kontrolēt, kā arī tie var tikt saglabāti ārējās datorsistēmas (oHo.lv apmeklētāju datoros, meklētājsistēmu serveros un tml.) kur personas dati var saglabāties arī pēc šo datu dzēšanas no oHo.lv.

4. Lietotājs ir informēts, saprot un piekrīt, ka oHo.lv var modificēt viņa personas datus, kurus lietotājs nodevis apstrādei oHo.lv, nemainot to saturisko būtību, piemēram, modificēt fotogrāfiju izmēru, izvietot uz fotogrāfijām oHo.lv ūdenszīmi, pagriezt fotogrāfijas, labot gramatiskas kļūdas, lielo/mazo burtu lietojumu un tml. Lietotājs ir informēts, saprot un piekrīt, ka atsevišķi lietotāja personas dati (piemēram, sīkbilde - neliela izmēra lietotāja foto, lietotāja vārds, vecums, pilsēta un tml) var tikt iekļauti oHo.lv informatīvajos reklāmas materiālos, kas izvietoti citās interneta vietnēs.

5. Lietotājs ir informēts, saprot un piekrīt, ka atsevišķus personas datus viņam nav iespējams modificēt, piemēram, pie reģistrācijas izmantoto e-pasta adresi, IP adresi un mobilā tālruņa numuru (ja tikusi pieprasīta reģistrācijas apstiprināšana no mobilā tālruņa), taču šie dati tiks dzēsti pie profila dzēšanas vai lietotājam pieprasot dzēst viņa personas datus.

6. Lietotājs ir informēts, saprot un piekrīt, ka uz viņa pie reģistrācijas norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti dažāda tipa ziņojumi no oHo.lv, piemēram, bet ne tikai:

7. oHo.lv nodrošina Lietotāju personas datu aizsardzību un drošību, ciktāl to nosaka spēkā esošie tiesību akti, kas regulē personas datu apstrādi un aizsardzību. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos. Lietotājs var ievadītos datus izmainīt vai dzēst pats savā lietotāja profilā, tai skaitā dzēst lietotāja profilu, vai arī lūgt oHo.lv dzēst Lietotāja personas datus, izmantojot e-pasta adresi: help@oho.lv.
Lietotājam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu uz e-pasta adresi help@oho.lv, ir tiesības saņemt visu informāciju saistībā ar savu personas datu apstrādi, kuras sniegšanu paredz spēkā esošie tiesību akti.
Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, ja viņš uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj viņa tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

8. Lietotāja personas dati tiek glabāti oHo.lv, kamēr lietotāja konts nav likvidēts, atsevišķi dati var tikt uzglabāti līdz 100 dienām pēc lietotāja konta dzēšanas. Ja lietotāja kontam nav veikti pieslēgumi vismaz divus gadus, oHo.lv var likvidēt šo lietotāja kontu. Tehnisko resursu optimizācijas nolūkos atsevišķus lietotāja datus (piemēram, pastkastes saturu) oHo.lv var automātiski dzēst, ja lietotāja konts nav izmantots vairāk nekā 180 dienas.
Lietotājs var dzēst savu lietotāja kontu, izvēloties opciju "Tavs profils"->"Likvidēt lietotāja kontu".
Likvidējot kontu saglabājās veiktā pierakstīšanās uz oHo.lv informācijas saņemšanu uz e-pastu (informācijas saņemšanu var pārtraukt izmantojot saiti, kas iekļauta nosūtītajos e-pastos).
Likvidējot kontu, tiek dzēsts TIKAI lietotāja konts, var netikt dzēsti citi lietotāja publicētie dati (tai skaitā, bet ne tikai sadaļās "foto albumi", "dienasgrāmatas"). Lietotāja pienākums ir dzēst šos datus pirms konta likvidēšanas, ja viņš nevēlas, lai tie paliktu oHo.lv.
Pēc lietotāja konta izdzēšanas atsevišķa informācija par Lietotāju (konta pamatdati, pieslēgumu IP adreses) saglabājas oHo.lv vismaz 100 dienas (kamēr attiecīgais lietotāja vārds [nicks] nav pieejams atkārtotai reģistrācijai [atrodas HOLD statusā]).

9. Personas datu pārzinis oHo.lv ietvaros ir SIA "ALT RD", reģistrācijas numurs LV40003394227, juridiskā adrese Avotu iela 54, Rīga, LV-1009, e-pasts: info@alt.lv.

 

IV. Sīkdatņu (cookies) apstrāde

1. Sīkdatnes (angļu valodā - cookies) ir nelieli teksta faili, ko izveido interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu, kad tiek apmeklēta interneta vietne. Lietotāja izmantotā pārlūkprogramma nosūta informāciju atpakaļ interneta vietnei katrā nākamajā apmeklējumā, lai interneta vietne atpazītu lietotāju un atcerētos lietotāja izvēles (piemēram, lietotāja sesijas identifikatoru, uzstādījumus un tml.).

2. Lietojot oHo.lv uz Lietotāja datora var tikt saglabātas dažādu tipu sīkdatnes:

2.1. Vietnes funkcionēšanai nepieciešamās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina pilnvērtīgu vietnes funkcionalitāti, piemēram, pieslēgšanos lietotāja profilam, lietotāja izvēļu saglabāšanu, vietnes paziņojumu attēlošanu un tml. Neizmantojot šīs sīkdatnes vietnes pilnvērtīga funkcionēšana nav iespējama. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Lielākā daļa vietnes funkcionēšanai nepieciešamo sīkdatņu glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma, atsevišķas sīkdatnes, piemēram, informācija par lietotāja izdarītajām ilgtermiņa izvēlēm vai vietnes drošības nodrošināšanai nepieciešamās sīkdatnes var glabāties uz lietotāja ierīces līdz vienam gadam.

2.2. Analītiskās (statistikas) sīkdatnes. Vietnē tiek izmantots Google Analytics spraudnis, kas uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas, kā lietotāji nokļūst vietnē, kādā secībā un cik ilgi apmeklē sadaļas un tml. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē lietotājus un kā vietni padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas sākot no 1 minūtes līdz 2 gadiem, precīzāk par Google Analytics izmantotajām sīktatnēm var uzzināt https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

2.3. Trešo pušu sīkdatnes. Vietnē ir iekļautas trešo pušu (reklāmas tīklu) komponentes (skripti), kas var veikt lietotāja datu saglabāšanu, kā arī sīkdatņu saglabāšanu uz lietotāja datora. Šīs sīkdatnes var tikt izmantotas, lai personalizētu trešo pušu attēlojamo saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu datu plūsmu. Trešo pušu reklāmas sīkdatņu un personas datu kontrolei vietnē tiek izmantots Google Funding Choices spraudnis, kas darbojas atbilstoši IAB Europe Transparency and Consent Framework (TCF) programmas nosacījumiem un vadlīnijām. Izmantojot šo spraudni Jūs varat apskatīt un kontrolēt kādi trešo pušu pakalpojumu sniedzēji izmanto sīkdatnes un apostrādā Jūsu personas datus un uz kāda pamata. Klikšķiniet šeit, lai atsauktu/mainītu savu izvēli Google Funding Choices lietotāju piekrišanas programmā. oHo.lv nekontrolē trešo pušu sīkdatņu saturu un uzglabāšanas nosacījumus.

3. Apmeklējot un lietojot oHo.lv Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt sīkdatņu ievietošanai un apstrādei (tai skaitā saglabāšanai un nolasīšanai no viņa datora). Lietotājs sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst savas pārlūkprogrammas uzstādījumos. Ja lietotājs nevēlas, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, lietotājs var mainīt izmantotās pārlūkprogrammas uzstādījumus. Izmaiņas uzstādījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Lietotājam ir iespēja lejuplādēt un aktivizēt pārlūkprogrammas spraudni "Google Analytics Opt-out" (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), ko piedāvā, uztur un par tā funkcionalitāti atbild Google, nodrošinot iespēju attiekties no datu nosūtīšanas Google Analytics servisam.
Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par Google Analytics datu praksi un apņemšanos aizsargāt datu konfidencialitāti un drošību.
Noklikšķiniet šeit, lai atsauktu savu izvēli Google Funding Choices lietotāju piekrišanas programmā.
Noklikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk un kontrolētu Google Adsense platformas reklāmu personalizēšanu.
Lietotājam jāņem vērā, ka atsakoties no autorizācijas un funkcionālo sīkdatņu saglabāšanas, oHo.lv pilnvērtīga lietošana nebūs iespējama.
Klikšķiniet šeit, lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm (angļu valodā).
Sīkāka informācija par sīkdatņu pārvaldību konkrētās pārlūkprogrammās:

 

V. Maksas pakalpojumi

1. oHo.lv pieejami atsevišķi maksas pakalpojumi, piemēram, profila apmeklējuma statistika, VIP statuss, balsošanas iespējas un tml. Pakapojumu saturs un būtība ir aprakstīta vietnes lapās, kur tiek piedāvāta to iegāde. Aicinām lietotājus rūpīgi iepazīties ar pakalpojumu aprakstiem, kā arī precīzi sekot pakalpojumu pasūtīšanas instrukcijām, piemēram, pakalpojumu pasūtīšanas SMS īsziņu saturam un sintaksei (kļūdaina SMS pieprasījuma rezultātā pakalpojums var netikt pieslēgts, vai pieslēgts citam lietotājam, ja pieprasījuma SMS norādīts cita lietotāja identifikators). Vairāk informācijas par maksas pakalpojumiem meklējiet šeit.
Lai ziņotu par nesaņemtu SMS pakalpojumu, lūdzu, izmantojiet šo formu, par jebkuriem citiem traucējumiem maksas pakalpojumu darbībā lūdzu ziņojiet uz elektroniskā pasta adresi help@oho.lv maksimāli detalizēti aprakstot situāciju norādot vismaz:
- Jūsu lietotāja vārdu un identifikatoru (ID numuru);
- notikuma datumu un precīzu laiku;
- kādas darbības veicāt;
- kāds bija Jūsu sagaidāmais un kāds - saņemtais rezultāts, vēlams ilustrēt ar ekrānšāviņiem (screenshot), vai bija kādi kļūdu pazinojumi;
- kādu pārlūkprogrammu un tās versiju izmantojat.

2.Sūdzību par pakalpojumu pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi help@oho.lv vai SIA „ALT RD”, Avotu iela 54, Rīga, LV-1009. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienās, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
- vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
- iesnieguma iesniegšanas datumu;
- strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
- http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process - http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinatajudatubaze
Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma): https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV

3. Lietotājam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no pakalpojuma, neminot iemeslu, izņemot Ministru kabineta noteikumos Nr.255 minētos gadījumus, tai skaitā: 22. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 22.1. pilnībā ir pabeigta pakalpojuma sniegšana, kura tika uzsākta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, ja patērētājs ir skaidri piekritis un apliecinājis, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības no dienas, kad līgums par pakalpojuma sniegšanu būs pilnībā izpildīts. ...
...
 22.13. līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā, ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums jānosūta aizpildīta atteikuma veidlapa uz elektroniskā pasta adresi help@oho.lv vai pa pastu SIA „ALT RD”, Avotu iela 54, Rīga, LV-1009.