Pielikums: Dziļāk domājot par šiem jautājumu, apskatīju vārdnīcas, ko par šim jēdzieniem saka valodnieki:

Latviešu valodas vārdnīca.- Rīga: Avots, 1987.

Attiecības
- Savstarpējie sakari, saistība, mijiedarbība.
Piem. Būt labās attiecībās ar darbabiedriem. Draudzīgas, biedriskas attiecības starp bērniem.

Draugs
- Cilvēks, kuru ar kādu saista draudzība.
- Cilvēks attieksmē pret to, pret ko viņš jūt īpašu labvēlību, simpātijas, pret to, ko viņš mīl, atbalsta.

Draudzība
- Attiecības, kuru pamatā ir savstarpēja saprašanās, uzskatu un interešu kopība.
Piem. Bērnu dienu draudzība. Viņus saista sirsnīga draudzība.

Draudzīgs
- Tāds, kas raksturīgs draugiem; tāds, kur pastāv draudzība; tāds, kur izpaužas draudzība, labvēlība.

Dzīvesbiedre
- Precēta sieviete attiecībā pret savu vīru; sieva.

Dzīvesbiedrs
- Precēts vīrietis attiecībā pret savu sievu; vīrs.

Ģimene
- Cilvēku sabiedrības vienība, kurā cilvēkus saista laulība un asinsradniecība.

Ģimenes stāvoklis - tiesisks stāvoklis, ko nosaka piederība pie ģimenes.
Ģimenes galva - galvenais ģimenes apgādnieks vai tās atbildīgais pārstāvis.
Dzīvo kā viena ģimene - ļoti draudzīgi.

Laulība
- Likumā atzītas ģimenes attiecības starp vīrieti un sievieti.

Nopietns
- Apzinīgs, lietišķs; tāds, kas nejoko.
- Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības.
- Rūpīgs, pamatīgs, tāds, kas iedziļinās, strādā sistemātiski.
- Tāds, kurā izpaužas šādas īpašības.
- Svarīgs, nozīmīgs, arī grūts.
- Tāds, kam ir patiess nolūks; ieinteresēts, patiess.
Piem. Nopietns precinieks.
- Tāds, kas pamatojas uz ieinteresētību, patiesu vēlēšanos.
- Tāds, kurā nav humora, joku.

Longman Dictionary of Contemporary English.- London: Longman Group Ltd, 1978

Attiecības
- Veids, kādā izturēties un domāt vienam par otru
- Sakari, darījumi.

Draugs
- Cilvēks, ar kuru ir vienāda attieksme, sapratne un intereses, bet ar kuru nav ciešas radniecības.
- Tāds, kurš palīdz, atbalsta, dod padomu; cilvēks, kas pauž laipnību un sapratni.
- Tāds, kurš nav ienaidnieks; cilvēks, no kura nav jābaidās.
- Kompanjons; tāds, kurš ir kopā.

Ģimene
- Jebkura cilvēku grupa, kurus saista asinsradniecība vai laulība, īp. divu pieaugušu cilvēku un viņu bērnu grupa.
- Bērni
Piem. Mūsu ģimene radās tikai dažus gadus pēc laulībām.
- Visi cilvēki, kas cēlušies no viena priekšgājēja.

Laulība
- Vīrieša un sievietes savienība, kas juridiski noslēgta īpašā ceremonijā.