Lai veidotu noskatāmo filmu sarakstu, Tev jābūt oHo.lv reģistrētam lietotājam. oHo.lv nepiedāvā filmu skatīšanos tiešsaistē.
oHo.lv ir socializācijas un iepazīšanās portāls, kurā vari iepazīt cilvēkus ar līdzīgām interesēm veidojot filmu topus, komentējot filmas, piedaloties pieredzes apmaiņā, rakstot dienasgrāmatas un tml.
Piereģistrēties oHo.lv draugu pulkā
1.solis. Lietotāja vārda izvēle.
Vēlamais lietotāja vārds
3-20 simboli, bez speciālajiem simboliem ($,#,?,@ u.c.), tukšumzīmēm un latviešu burtiem (ā, š, ē ...)
 Dzimšanas datums